Onze 3 eerstvolgende activiteiten:


Viering aanstelling

diaken Antoon Vanhuyse

op 16 okt. om 10:30 uur

------------------------------------

Koorfeest op 

5 november

------------------------------------

Belevingskoor in WZC Rustenhove

op 8 december

------------------------------------

de daarop volgende activiteiten

vind je op de pagina Programma's

------------------------------------------------

Eligiuskoor

wij zijn een koor waar iedereen welkom is!

Wie we zijn en waar we voor staan vind je op de pagina

"wie wij zijn". 

Alle repetities, uitvoeringen en activiteiten staan opgesomd op de pagina "agenda".

Per activiteit vind je het programma, waarbij de data, de plaats en de uurregeling vermeld staan;

zie hiervoor de pagina "programma per activiteit".

Je vindt de partituren, waarmee het Eligiuskoor werkt, terug op de pagina "partituren". 

Waar we repeteren vind je terug op de pagina "ons repetitielokaal"

Wens je nog meer info over ons koor of wil je ons contacteren? Via ons contactformulier zijn we steeds bereikbaar!

Wil je weten wat we in verleden hebben uitgevoerd. Kijk dan op onze pagina "historiek".

Onze vereniging heeft haar visie, missie en werkmethodes omschreven in haar statuten en huishoudelijk reglement.

© 2020 Willy Mullebrouck